ภาพผลงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดสมุทรสาคร


ผลงานหลังคาบาวเยน โรงงานเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดสมุทรสาคร ลูกค้ามั่นใจและเลือกใช้หลังคาบาวเยนรุ่นโรมันH และแผ่นผนังบาวเยนสีที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ สร้างความโดดเด่นและสวยงามให้กับโรงงาน