ทดสอบการทนไฟของหลังคา


หลังคาบาวเยน ไม่ติดไฟ แม้อุณภูมิจะสูงกว่า 300 องศา เนื่องจากวัตถุดิบพื้นฐานเป็น polyvinyl chloride resin ซึ่งเป็นวัสดุไม่ลามไฟ ได้ค่าความทนไฟระดับ ?B1