สินค้าใหม่ (2)

ID : 145156
Brand : บาวเยน
Last Update : 13/01/2560 13:39 Preview : 6,276
ID : 146101
Brand : บาวเยน
Model : แผ่นผนัง
Last Update : 21/02/2560 13:19 Preview : 4,350
บาวเยน วอลล์พาเนล เป็นผนังพลาสติกสังเคราะห์ขึ้นจาก Polyvinyl chloride (PVC) บริสุทธิ์ ปรับปรุงสูตรผลิตสำหรับเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทย