ผลิตภัณฑ์ของเรา (7)

ID : 95388
Brand : บาวเยน
Model : โมเนีย
Last Update : 21/09/2561 16:01 Preview : 98,234
หลังคา "บาวเยน" รุ่น โมเนีย เหมาะสำหรับเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย มีรูปลอนคล้ายกับหลังคากระเบื้อง โมเนียที่เป็นลอนขั้นบันได ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อนของปัญหาการใช้หลังคากระเบื้อง ใช้ทดแทนกระเบื้องด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า เปรียบเสมือนเปลี่ยนจากการใช้จานกระเบื้องดินเผามาเป็นจานเมลามีน
ID : 95391
Brand : บาวเยน
Model : โรมัน H
Last Update : 21/09/2561 16:07 Preview : 75,130
หลังคา "บาวเยน" รุ่น โรมันH เหมาะสำหรับเป็นหลังคาโรงงาน ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อน ของปัญหาการใช้หลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า เปรียบเสมือนเปลี่ยนจากการใช้ จานสังกะสีมาเป็นจานเมลามีน
ID : 105526
Brand : บาวเยน
Model : นิวโมลอน
Last Update : 21/09/2561 16:00 Preview : 63,555
บาวเยน นิวโมลอน หลังคาบาวเยนรุ่นนิวโมลอน เหมาะสำหรับเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย และหลังคาโรงงานที่ต้องการระยะแปห่างตั้งแต่ 80-90 ซม. เป็นหลังคาที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อนของปัญหาหารใช้หลังคากระเบื้องแบบลอนคู่ที่นิยมใช้กันมานาน
ID : 106649
Brand : บาวเยน
Last Update : 07/03/2559 11:49 Preview : 40,898
อุปกรณ์ ประกอบการติดตั้ง หลังคายูพีวีซี (UPVC) และเอพีวีซี (APVC) เบา เย็น เงียบ เป็นนวัตกรรมของ “หลังคาบาวเยน" ใช้ทดแทนเมทัลชีท กระเบื้อง และหลังคาอื่นๆ ทุกประเภท
ID : 141460
Brand : บาวเยน
Model : แผ่นเรียบ
Last Update : 23/03/2561 23:04 Preview : 22,087
แผ่นเรียบชนิดฝ้า บาวเยน
ID : 145156
Brand : บาวเยน
Last Update : 21/09/2561 16:03 Preview : 28,865
ID : 146101
Brand : บาวเยน
Model : แผ่นผนัง
Last Update : 23/03/2561 23:03 Preview : 21,088
บาวเยน วอลล์พาเนล เป็นผนังพลาสติกสังเคราะห์ขึ้นจาก Polyvinyl chloride (PVC) บริสุทธิ์ ปรับปรุงสูตรผลิตสำหรับเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทย